Boeken

Raadpleeg hier alle ICCI
boeken

books-landing-page

22 april 2024

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten

2024-1

29 november 2023

Het commissarisverslag

2023-1

22 december 2022

Actualia en ontwikkelingen in duurzaamheidsrapportering

2022-2

7 december 2021

Nieuwe technologieën en het auditberoep

2021-1

4 december 2020

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

12 september 2017

Toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie

2017-1

16 januari 2017

Europese audithervorming en implementatie ervan in België

2016-3

18 maart 2016

Europese boekhoudrichtlijn en omzetting ervan in Belgisch recht

2016-1

13 november 2015

Toepassing van de internationale audit-standaarden ISA en ISSAI in de publieke sector

2015-3

3 augustus 2015

Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst

2015-2

24 april 2015

Risicobeheer

2015-1

3 december 2014

Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) - rapportering en revisorale controle

2014-3

24 oktober 2014

Overname/overdracht van KMO's - De toegevoegde waarde van het due diligence onderzoek

2014-2

17 april 2014

Het verband tussen niet-auditdiensten en auditkwaliteit - Empirische studie voor de Belgische auditmarkt

2014-1

24 januari 2014

Het Commissarisverslag - editie 2013 (met errata)

2013-3

7 november 2013

De (performantie-)audit in de publieke sector en de non-profitsector

2013-2

16 juli 2013

Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit

2013-1

19 december 2012

Een overzicht van de adviezen van de Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (1988-2012)

2012-3

6 november 2012

De rol van de bedrijfsrevisor in bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen

2012-2

27 september 2012

Basistechnieken van de bedrijfsrevisor in het kader van fraude

2012-1

5 december 2011

Opinion-shopping: Illusie of realiteit?

2011-3

24 oktober 2011

Organisaties van openbaar belang en financiële transparantie

2011-2

9 november 2010

De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie

2010-3

22 april 2010

De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad

2010-2

15 februari 2010

IFRS en de financiële crisis

2010-1

15 september 2009

Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements

2009-3

3 juli 2009

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

2009-2

23 april 2009

Het auditcomité en de commissaris na de wetten van 17 december 2008 en 9 februari 2009

2009-1

24 november 2008

De bevestigingsbrief, leiding en bedrijfsrevisoren

2008-3

17 oktober 2008

Publieke sector en non-profitsector, interne controle en deugdelijk bestuur

2008-2

1 maart 2008

De toegevoegde waarde van de audit

2008-1

9 augustus 2007

Het commissarisverslag

2007-3

17 april 2007

Het statuut van de commissaris

2007-2

17 april 2007

IFRS in een Belgische context

2007-1