4 december 2020

2020-1
ISBN:
9789046610763

Dit boek behandelt de impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor.

Het eerste hoofdstuk betreft het huwelijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht en met name de vraag hoe de wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht het onbillijk gebruik van het vennootschapsrecht neutraliseren.

In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de voorbereiding van de erfopvolging in het licht van de continuïteit van de familiale onderneming, in het bijzonder de mogelijkheid tot de sluiting van erfovereenkomsten.

Het derde hoofdstuk behandelt de Pandwet. Naast het pandrecht bevat deze wet ook bepalingen inzake het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.

Het overzicht van het nieuwe burgerlijk recht voor de bedrijfsrevisoren eindigt met het vierde hoofdstuk over Boek 8 (‘Bewijs’) van het nieuw Burgerlijk Wetboek dat op 1 november 2020 in werking is getreden.

Inhoudsopgave

Woord vooraf / Avant-propos

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 2 Hervorming van het erfrecht

Hoofdstuk 3 Hervorming van het zekerheidsrecht

Hoofdstuk 4 Hervorming van het bewijsrecht