27 september 2012

2012-1
ISBN: 978-90-466-0545-5

Dit boek brengt in kaart welke verplichtingen bij de controle van de jaarrekening de bedrijfsrevisor heeft in het kader van fraude en over welke middelen hij beschikt. Eerst worden de verschillen tussen de verplichtingen van de gecontroleerde organisatie en van de bedrijfsrevisor uiteengezet en toegelicht hoe de commissaris moet handelen wanneer er sprake is van fraude of onwettige handelingen en aan welke organen en instanties hij fraude moet melden.

Verder wordt de notie fraude en de strafrechtelijke implicaties voor de bedrijfsrevisor besproken. De regels in verband met de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het ondernemingsstrafrecht, de toerekening van een misdrijf aan de bedrijfsrevisor als natuurlijke persoon en als rechtspersoon en een overzicht van de gemeenrechtelijke en bijzondere fraudemisdrijven komen achtereenvolgens aan bod.

Het bestuursorgaan is als eerste en enige verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude in de jaarrekening. Een deugdelijk anti-fraudebeleid bevat vijf componenten: Fraud risk governance; Fraud risk assessment; Fraudepreventie; Fraudedetectie; en Fraudeonderzoek, sanctie en herstel. Forensic auditing is een recente vorm van audit, ontstaan vanuit fraudebestrijding.

Ten slotte worden basistechnieken voor een bedrijfsrevisor in het kader van fraude en jaarrekening (financiële overzichten) belicht. Er wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de verschillende fraudemechanismen, zoals het frauduleus verhogen, verlagen, vervroegen of vertragen van inkomsten en kosten. Het boek sluit af met drie praktische voorbeelden van werkprogramma’s voor bedrijfsrevisoren.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel


Woord vooraf

 

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)

 

 

DEEL 1 - JURIDISCH KADER IN BELGIE: DE ROL VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN DE STRIJD TEGEN FRAUDE EN ONWETTIGE HANDELLINGEN

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Respectievelijke verantwoordelijkheden van de entiteiten en de bedrijfsrevisor

Hoofdstuk 3 Opstellen en uitvoeren van bijkomende auditprocedures

 

DEEL 2 - FRAUDE EN DE STRAFRECHTELIJKE IMPLICATIES VOOR DE BEDRIJFSREVISOR

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 De strafrechtelijke aansprakelijkheid en de toerekening van misdrijven in het ondernemingstrafrecht

Hoofdstuk 3 De belangrijkste fraudemisdrijven waarmee een bedrijfsrevisor kan worden geconfronteerd

Hoofdstuk 4 De strafrechtelijke gevolgen: een schematisch overzicht

 

DEEL 3 - RAAD VAN BESTUUR EN ANTI-FRAUDEBELEID

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Anti-fraudebeleid

Hoofdstuk 3 Forensic auditing

 

DEEL 4 - BASISTECHNIEKEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER VAN FRAUDE EN JAARREKENING (FINANCIELE OVERZICHTEN)

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Classificatie van technieken met hun invloed op de jaarrekening

 

BIJLAGEN