6 november 2012

2012-2
ISBN: 978-90-466-0562-2

KMO's spelen, zeker in een Belgische context, een bijzonder grote rol in het economisch leven. Naast een financiële audit van de jaarrekening kan een bedrijfsrevisor ook een belangrijke adviesverlenende rol spelen voor KMO's.

Vanuit deze motivatie richt deze studie zich op vier thema's met bijhorende onderzoeks-vragen:

1. Afbakening van de markt van bedrijven die niet verplicht zijn een bedrijfsrevisor aan te stellen;
2. Drijfveren voor het vrijwillig aanstellen van een bedrijfsrevisor/commissaris;
3. Relatie KMO - bedrijfsrevisor/commissaris;
4. Concrete resultaat van het vrijwillig aanstellen van een bedrijfsrevisor/commissarisOnline bestellen

Download PDF

Inhoudstafel

 

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)


DEEL 1 - LITERATUURSTUDIE

Hoofdstuk 1 - De vrijwillige keuze voor een externe financiële audit

Hoofdstuk 2 - Eerder onderzoek naar de voordelen verbonden aan een (vrijwillige) externe financiële audit

Hoofdstuk 3 - De vraag van KMO's naar adviesverlening

Hoofdstuk 4 - Gezamenlijke audit en niet-auditdienstverlening door de auditor

 

DEEL 2 - AFBAKENING VAN DE DOELGROEP VAN DE STUDIE

Hoofdstuk 1 - Doelgroep van de studie

Hoofdstuk 2 - Afbakening van de markt van KMO's die vrijwillig een commissaris benoemen


DEEL 3 - METHODOLOGIE


DEEL 4 - RESULTATEN

Hoofdstuk 1 - Financiële audit van de jaarrekening

Hoofdstuk 2 - Andere controleopdrachten

Hoofdstuk 3 - Losstaande adviesverlening

 

DEEL 5 - CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

BIBLIOGRAFIE

BIJLAGEN