U bent een bedrijfsrevisor

Modellen en checklists

De modellen en checklists uitgewerkt in het kader van ISQC 1 werden herwerkt en gediversifieerd.

Opgelet: Deze documenten zijn beschermd door het auteursrecht (copyright), worden enkel ter beschikking gesteld aan bedrijfsrevisoren en mogen niet aan derden worden verspreid.

ISQM modellen per component

Hoewel deze documenten met de grootste zorgvuldigheid voorbereid werden, wordt geen enkele garantie geboden. Noch het IBR, noch het ICCI draagt enige, contractueel of buitencontractueel, aansprakelijkheid, voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruikmaken van deze documenten.

Geen enkele garantie wordt bovendien geboden m.b.t. eventuele kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden o.a. door het publiek toezichtsorgaan of intern, door het kantoor of door het netwerk.

De lezer, en in het algemeen de gebruiker van deze documenten, blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt.

Deze modeldocumenten werden in algemene termen opgesteld en moeten worden aangepast aan de specifieke vereisten van elk bedrijfsrevisorenkantoor.

Software

Hierna volgt een overzicht van externe dienstverleners die ISQM-software hebben ontwikkeld.
De kantoren of de bedrijfsrevisoren die een offerte voor het gebruik van deze producten wensen te vragen, dienen rechtstreeks contact op te nemen met de externe leveranciers, zonder tussenkomst van het IBR.
Het staat iedereen vrij om al dan niet van deze software gebruik te maken. Er zijn inderdaad verschillende leveranciers op de markt en u kunt ook besluiten om uw eigen hulpmiddelen te ontwikkelen.
Voor de goede orde willen wij erop wijzen dat noch het IBR, noch het ICCI enige garantie biedt met betrekking tot deze ISQM-producten. Noch het IBR, noch het ICCI draagt enige, contractueel of buitencontractueel, aansprakelijkheid, voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruikmaken van deze producten.

Overige informatie ISQM

Alle overige informatie over ISQM vindt u op de thema-pagina van het IBR en op de pagina van de betrokken norm van het IBR.

 

U bent een software ontwikkelaar

Het ICCI heeft een aantal basisdocumenten (content) opgesteld die in de ISQM-software kunnen worden gebruikt. Deze documenten worden beschermd door het auteursrecht (copyright).
Neem contact met ons op voor meer informatie: info@icci.be.