17 oktober 2008

2008-2
ISBN: 978-90-4860-068-7

Voor een efficiënter bestuur en meer betrouwbare financiële stromen

Vele processen die van toepassing zijn op handelsondernemingen, zijn ook relevant voor verenigingen en openbare overheden. Zo is het ook met “deugdelijk” bestuur en interne controle.

De bedrijfsrevisor fungeert in de publieke sector en het verenigingsleven in de eerste plaats als factor en actor van transparantie. Maar door zijn ruime ervaring op het vlak van bestuur en interne controle kan de bedrijfsrevisor ook optreden als waardevol adviseur.

Deze publicatie vertrekt van ervaringen van zowel verantwoordelijken van non-profit, private of publieke organisaties als van bedrijfsrevisoren. De naar voren geschoven denkpistes zijn aangepast aan de huidige behoeften qua bestuur en interne controle van de publieke sector en het verenigingsleven.

Download PDF 


Inhoudstafel

 

Hoofdstuk 1: Publieke raadpleging: deugdelijk bestuur in het verenigingsleven

Hoofdstukken 2-3: Boekhoudkundige en administratieve aspecten van bepaalde cycli in de publieke en non-profitsector: inschatting van de risico’s

Hoofdstuk 4: De problematiek van de vrijwilligers: de ervaring van het Rode Kruis

Hoofdstuk 5: Een model van “Charter deugdelijk bestuur”

Hoofdstuk 6: Het financieel beheersinstrument van de Rijksdienst: een hefboom voor meer governance in het kinderbijslagstelsel

Hoofdstukken 7-8-9: De toegevoegde waarde van de interne audit, het auditcomité en de externe audit

Hoofdstuk 10: Bestuurdersaansprakelijkheid binnen de vzw’s

Hoofdstuk 11: Het deugdelijk bestuur bij de inrichtende macht van het vrije onderwijs

Hoofdstuk 12: De ISA’s en de rol van de bedrijfsrevisor in de publieke en non-profitsector

Hoofdstuk 13: Typologie van het witwassen van geld en van de fi nanciering van terrorisme: de ervaring van de CFI

Hoofdstuk 14: Commerciële activiteiten binnen vzw’s: de uitdagingen van een gezond beheer

Hoofdstukken 15-16: Hoe een betere kwaliteit van de gegevens in uw IT-systemen waarborgen?