Wat is een model-document?

Deze modeldocumenten hebben tot doel om de bedrijfsrevisoren praktische werkinstrumenten te bieden voor de uitvoering van hun opdrachten of hun interne organisatie. Deze werkinstrumenten zijn dus modellen of voorbeelden die moeten worden aangepast aan elke afzonderlijke situatie.

4 september 2023

Commissarisverslagen

Update 4 september 2023

28 augustus 2023

Tools voor een efficiënte ISA-audit

Update 11 september 2023

28 augustus 2023

Modellen van bestek - commissarismandaat

 Update 30 juni 2023

24 augustus 2023

Typologie AML

28 juni 2023

Algemeen contractueel kader voor prestaties

Update 28 juni 2023

2 maart 2023

Voorbeeldverslag NGO gesubsidieerde uitgaven

Update 2 maart 2023

2 september 2022

ISA checklists en templates

Gedeeltelijk vervangen door de tools voor een efficiënte ISA-audit (2021-2022)

3 februari 2022

Ziekenhuizen: opdracht tot verrichten van specifieke werkzaamheden (ISRS 4400) omtrent het gemiddelde jaarlijkse afdrachtenpercentage

27 september 2021

Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen

update 27 september 2021

31 mei 2021

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij [X]

Update mei 2021

16 april 2021

Revisorale voorbeeldverslagen inzake single audit

Update 15/04/2021

18 december 2020

European Single Electronic Format (ESEF)

17 december 2020

Bijzondere opdracht (ISRS 4400) bedrijfsrevisoren ivm bijkomende subsidie van de Corona-Compensatie van VIPA.

4 december 2020

Belangrijkste in de ISA's opgenomen toepassingsgerichte en overige teksten die betrekking hebben op kleine entiteiten

Update 4 december 2020

15 mei 2020

EMIR

15 april 2020

Bevestigingsbrieven

Update 15 april 2020: ENG versions are available

Update 5 november 2020: aanpassing inzake witwaswetgeving

8 april 2020

Voorbeeld van jaarverslag voor VZW's

Update 8 april 2020

6 april 2020

Voorbeelden van bevestigingsbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

Update 6 april 2020

Update 5 november 2020: aanpassing inzake witwaswetgeving

1 april 2020

Audit Ambassador Compass

Update maart 2020

27 maart 2020

Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 - 2020

Update 26 oktober 2022

18 juni 2019

Voorbeeld opdrachtbrief - ISA 210

Update Duitse modellen - 10/02/2020

12 september 2019

Modelverslagen prudentiële rapportering NBB - versie 12 september 2019

12 september 2019

Modelverslagen prudentiële rapportering FSMA - versie 12 september 2019

6 september 2019

Compendium antiwitwassen

19 juni 2019

Werkinstrument budgettering van uren

Update 19/6/2019

23 mei 2019

Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

10 januari 2019

Model van brief voor het verlenen van toegang tot de werkdocumenten van de voorganger

8 januari 2019

Pack Petites Entités - Kleine Entiteiten (PE-KE) versie 4.0 en Case Study

18 april 2018

Aandachtspunten inzake toepassing van de ISA's bij de controle van vennootschappen actief in de diamantsector

6 maart 2018

Voorbeeld opdrachtbrief NGO

12 februari 2018

Typische statutaire clausules bedrijfsrevisorenkantoor

21 december 2017

KAM reporting in the UK: a descriptive analysis 2013-2016

20 december 2017

Compendium publieke sector

9 november 2017

The Auditor and Prospectus and other Related Engagements

9 november 2017

Voorbeeld van overdracht van schuldvordering

9 november 2017

Overzicht van de boekhoudstandaarden voor overheden (IPSAS)

9 november 2017

Standaardclausules inzake bemiddeling

9 november 2017

Comfort letter - patronaatsverkIaring

9 november 2017

Voorbeeldverslagen WCO

9 november 2017

Checklist IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak van KMO's

9 november 2017

ESR - Classificaties

9 november 2017

Voorbeeldverslagen van de commissaris van beheersvennootschappen van auteursrechten

9 november 2017

Revisorale voorbeeldverslagen inzake BBC

9 november 2017

European Foundation Centre Principles of Good Practice

9 november 2017

Tool - Risicogerichte controleaanpak in diverse sectoren