17 april 2007

2007-1
ISBN: 978 90 8661 408 0

In 2005 schakelden bijna alle beursgenoteerde Belgische entiteiten over van de Belgische regelgeving met betrekking tot financiële verslaggeving naar verslaggeving in overeenstemming met IFRS (International Financial Reporting Standards).

Toen de Europese Commissie in 2002 Verordening (EG) nr. 1606/2002 publiceerde en daardoor de entiteiten die genoteerd staan op een Europese beurs vanaf 2005 verplichtte om IFRS toe te passen voor de geconsolideerde jaarrekening, is het Instituut van de Bedrijfsrevisoren meteen gestart met in zijn Periodieke Berichten zeer regelmatig artikels te publiceren over deze toch wel zeer complexe materie inzake financiële verslaggeving.

Uit de talrijke artikels die sinds 2002 in de Periodieke Berichten zijn verschenen, werd een bloemlezing van artikels gemaakt.

Download PDF Inhoudstafel


DEEL I - EERSTE TOEPASSING VAN IFRS 

Hoofdstuk 1 IFRS 1: Eerste toepassing van IFRS 
Hoofdstuk 2 Praktische aanpak voor de implementatie van de internationale standaarden 
Hoofdstuk 3 Mogelijke aanvaarding van IFRS-jaarrekeningen in de Verenigde Staten vanaf 2009 

DEEL 2 - VASTE ACTIVA 

Hoofdstuk 1 IAS 16/IAS 38: Materiële vaste activa en immateriële activa 
Hoofdstuk 2 Afschrijvingen volgens de standaarden van het IASB 
Hoofdstuk 3 IFRS 5: Een eerste stap in de richting van een wereldwijde harmonisatie van de financiële verslaggeving 
Hoofdstuk 4 IAS 17: De administratieve verwerking van lease-overeenkomsten 

DEEL 3 - VLOTTENDE ACTIVA EN OPBRENGSTEN 

Hoofdstuk 1 IAS 18: Opname van opbrengsten in de winst- en verliesrekening 
Hoofdstuk 2 IAS 2/IAS 11: Voorraden en onderhanden projecten in opdracht van derden 

DEEL 4 - VOORZIENINGEN, PERSONEELSBEGROTINGEN EN OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN 

Hoofdstuk 1 IAS 37: Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa 
Hoofdstuk 2 IAS 19: Aanpassing van de standaard over personeelsbeloningen 
Hoofdstuk 3 IFRS 2: Op aandelen gebaseerde betalingen 

DEEL 5 - BEDRIJFSCOMBINATIES EN CONSOLIDATIE 

Hoofdstuk 1 IFRS 3: Bedrijfscombinaties 
Hoofdstuk 2 Consolideren volgens IFRS - Enkele punten van vergelijking met de Belgische wetgeving 

DEEL 6 - DE EVOLUTIE VAN IAS 39 IN EUROPA