13 september 2018

ICCI-2018-1-cover-groot2018-1
ISBN: 978-90-466-0950-7

De belangrijkste verandering van de Europese audithervorming voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) betreft de bekendmaking van de belangrijkst geachte risico’s op afwijkingen van materieel belang in het auditverslag. Algemeen wordt aangenomen dat dit concept het equivalent is van de kernpunten van de controle (Key Audit Ma­tters (KAM)) in de International Standards on Auditing (ISA) 701.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het ICCI verrichtten en de UCLouvain en de KU Leuven een juridische respectievelijk empirische studie over de impact van de kernpunten op het auditverslag om op basis van de ervaringen sinds enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen en goede praktijken te ontwikkelen voor de rapportering over de kernpunten in Belgische OOB’s.

De resultaten van de empirische studie werden voorgesteld en besproken op een paneldebat en praktijksessie onder de respectievelijke titels “How informative are extended audit reports, really?” en “Experiences with KAM reporting practices in the UK and the Netherlands” tijdens het 9th European Auditing Research Network Symposium (EARNet) dat plaatsvond op 29 september 2017 aan de KU Leuven.

Onderhavige publicatie bevat de neerslag van beide delen van de studie.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Executive summary (NL)
Executive summary (FR)
Executive summary (EN)

Deel I Juridisch kader van de openbaarmaking door de commissaris van de “Key Audit Matters”

Chapitre 1 Introduction
Chapitre 2 Droit Européen
Chapitre 3 Droit Belge 9
Chapitre 4 Norme internationale d’audit (ISA) 701
Chapitre 5 Conclusion

Deel II Rapportering van de kernpunten van de controle in het Verenigd Koninkrijk: een beschrijvende analyse 2013-2016

Chapter 1 Introduction
Chapter 2 Analysis of the total sample
Chapter 3 SIC Code 10 Mining
Chapter 4 SIC Code 15-16 Construction
Chapter 5 SIC Code 20-38 Manufacturing
Chapter 6 SIC Code 41-49 Transportation and public utilities
Chapter 7 SIC Code 52-59 Retail trade
Chapter 8 SIC Code 60-61 Depository institutions
Chapter 9 SIC Code 63-64 Insurance carriers
Chapter 10 SIC Code 65 Real estate
Chapter 11 SIC Code 67 Holding and other investment offices
Chapter 12 SIC Code 73 Business services
Chapter 13 SIC Code 79 Amusement and recreation services
Chapter 14 SIC Code 80 Health care
Chapter 15 SIC Code 87 Engineering
Chapter 16 Conclusion