22 april 2010

2010-2
ISBN: 978-90-466-0350-5

Op 23 april 2010 werd een gedeelte van de academische zitting van de algemene vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gewijd aan de resultaten van de wetenschappelijke studie uitgevoerd door de KULeuven en de UCL betreffende de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad.

Onderhavig boek tracht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Hoe verloopt anno 2009 in de praktijk de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad in het kader van de economische en financiële informatie?

2. In welke mate en op welke wijze worden de bestaande (juridisch-normatieve) kwaliteitsregels en -normen betreffende de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad in de praktijk omgezet?

Online bestellen

Download PDF 

Inhoudstafel

 

Woord vooraf

DEEL 1: JURIDISCHE STUDIE

Hoofdstuk 1: Historische inleiding
Hoofdstuk 2: De Ondernemingsraad en zijn bevoegdheden
Hoofdstuk 3: De bedrijfsrevisor en zijn kwaliteiten
Hoofdstuk 4: De bedrijfsrevisor en de Ondernemingsraad

DEEL 2: BEVRAGING VAN DE ONDERNEMINGSRAADLEDEN

Hoofdstuk 5: Methodologie
Hoofdstuk 6: Economisch-financiële informatie als context
Hoofdstuk 7: Taakvervulling en nakoming van normen
Hoofdstuk 8: De Ondernemingsraad en de bedrijfsrevisorbenoeming
Hoofdstuk 9: Tevredenheid en zijn attributen