18 maart 2016

2016-1
ISBN: 9789046608135

Deze publicatie behandelt de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in Belgisch recht door een wet en een koninklijk besluit van 18 december 2015. Deze richtlijn wordt gesitueerd en de voorafgaande bezorgdheden van het IBR inzake het behoud van de auditperimeter en de modernisering van het boekhoudrecht alsook het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 18 maart 2015 omtrent de omzetting worden besproken.

Het verhaal van de categorieën van vennootschappen – micro, kleine en grote – en groepen – van beperkte omvang en grote – evenals de drempels ervan, en de talrijke nieuwigheden in het boekhoudlandschap van de Belgische KMO’s komen aan bod.

De impact van de boekhoudhervorming op de fiscaliteit is beperkt en betreft hoofdzakelijk de gevolgen van de aanpassing van de definitie van kleine vennootschap in het vennootschapsrecht.  Op het vlak van audit en de rol van de commissaris wordt de auditperimeter lichtjes verminderd. Met betrekking tot de waarderingsgrondslagen en ‑methodes zijn er weinig belangrijke wijzigingen te melden.

Een vergelijkende studie verschaft een overzicht van de gekozen boekhouddrempels in de buurlanden. Een eerste balans van de boekhoudhervorming voor de onderneming sluit onderhavig boek af.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Hoofdstuk 2 - Situering van de Europese boekhoudrichtlijn 2013/34/EU

Hoofdstuk 3 - Voorafgaande bezorgdheden van het IBR

Hoofdstuk 4 - Bespreking van het advies CRB 2015-0600 van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Hoofdstuk 5 - Nieuwe Categorieën van vennootschappen, groepen en drempels

Hoofdstuk 6 - Boekhoudkundige nieuwigheden voor KMO's

Hoofdstuk 7 - Fiscale impact in België van de omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU

Hoofdstuk 8 - Impact van de boekhoudhervorming op het commissarismandaat en -verslag

Hoofdstuk 9 - Omzetting van de boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in Belgisch recht

Hoofdstuk 10 - Vergelijkende studie van de gekozen boekhouddrempels in de buurlanden

Hoofdstuk 11 - Boekhoudhervorming en onderneming: een eerste balans