Om de bedrijfsrevisoren te helpen met de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft het ICCI besloten om op regelmatige basis FAQ te publiceren. De eerstvolgende dagen worden deze aangevuld.

Disclaimer: Deze FAQ zijn enkel richtinggevend en vatbaar voor verfijning en gebeurlijke correctie in functie van voortschrijdende inzichten.

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

1166 views

FAQ COVID-19: Mag een bedrijfsrevisor zich verplaatsen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij een cliënt?

28 april 2020

927 views

FAQ COVID-19: Wat te doen als de vaste vertegenwoordiger ziek wordt?

Nieuwe versie - vervangt versie van 20 april

24 april 2020

899 views

FAQ COVID-19 : Modaliteiten inzake organisatie van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen overeenkomstig KB nr. 4 van 9 april 2020

Update 30 april 2020

30 april 2020

1480 views

FAQ COVID-19: Hoe de termijn van 60 dagen voor de afsluiting van het controledossier naleven indien de AV van de gecontroleerde entiteit wordt uitgesteld?

22 april 2020

880 views

FAQ COVID-19: Waar dient de commissaris in het bijzonder aandacht aan te besteden bij de communicatie met de met governance belaste personen?

22 april 2020

743 views

ICCI COVID 19: risico checklist

Deze checklist - voorbereid door de Commissie SME/SMP – kan de bedrijfsrevisor helpen bij een audit ten tijde van COVID-19

15 april 2020

1018 views

FAQ COVID-19: “non adjusting subsequent event”, impact op financiële rapportering en taak van de auditor

10 april 2020

1737 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019?

10 april 2020

3846 views

FAQ COVID-19: Elektronische handtekening commissarisverklaring

10 april 2020

797 views

FAQ COVID-19: AML

8 april 2020

1036 views

FAQ COVID-19: impact op interne beheersing, frauderisico en audit op afstand

31 maart 2020

3002 views

FAQ COVID-19: Going Concern

26 maart 2020

4381 views