12 september 2017

2017-1
ISBN: 97-890-466-0895-1

Onderhavig boek behandelt de toekomst van de rapportering over niet-financiële informatie. Op 22 oktober 2014 namen het Europees Parlement en de Raad richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde ondernemingen en groepen aan. De omzetting gebeurde met de wet van 3 september 2017. Een verklaring van niet-financiële informatie (NFI) moet worden opgesteld door een organisatie van openbaar belang die meer dan 500 werknemers tewerkstelt en meer dan 17.000.000 EUR balanstotaal of een omzet van meer dan 34.000.000 EUR heeft.

De commissaris gaat na of deze verklaring daadwerkelijk is opgemaakt en opgenomen in het jaarverslag of in een afzonderlijk verslag en of de niet-financiële informatie al dan niet in overeenstemming is met de jaarrekening. 

De Global Reporting Initiative (GRI) en de International Integrated Reporting Council (IIRC) vormen de belangrijkste internationale standaardsetters qua NFI-rapportering. De NFI-rapportering is een belangrijk instrument van communicatie inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat ook aan bod komt in de visie van de financiële analisten als NFI-gebruikers. Onderhavig boek sluit af met de Awards for Best Belgian Sustainability Reports die sinds 1998 door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden georganiseerd.

Online bestellen

Downloaden 

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Situering van de Europese richtlijn niet-financiële informatie 2014/95/EU (Europese richtlijn NFI) en de omzetting ervan in België

Hoofdstuk 3 Bespreking van het advies CRB 2016-2140 van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Hoofdstuk 4 Opdracht en toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor

Hoofdstuk 5 Actuele tendensen inzake niet-financiële informatievestrekking door ondernemingen

Hoofdstuk 6 NFI-reporting als belangrijk instrument van CSR communicatie

Hoofdstuk 7 Visie van de financiële analisten als gebruikers van niet-financiële informatie en uitdagingen

Hoofdstuk 8 Award for best sustainability reports