TAA peer review process

Verklaring van peer review proces van het tijdschrift Tax, Audit & Accountancy (TAA)

Het tijdschrift TAA is steeds onderworpen aan een peer review proces.
Het TAA-redactiecomité bestaat uit de volgende personen met een academisch en/of beroepsprofiel (in alfabetische volgorde):

 • Lieven ACKE (Voorzitter ICCI, Raadslid IBR, bedrijfsrevisor);
 • Pierre P. BERGER (Erebedrijfsrevisor en erevoorzitter IBR);
 • Thomas CARLIER (IFRS specialist);
 • Prof. dr. Michel DE WOLF (hoofdredacteur, bedrijfsrevisor, UCLouvain, ULiège, Erevoorzitter IBR);
 • Thierry DUPONT (Erevoorzitter IBR);
 • Prof. Dr. Ann JORISSEN (UAntwerpen);
 • Fernand MAILLARD (Ondervoorzitter IBR, bedrijfsrevisor);
 • Prof. Em. Pascal MINNE (ULB Solvay Business School);
 • Dries SCHOCKAERT (Dr. VUB); en
 • Prof. dr. Christoph VAN DER ELST (UGent, Tilburg Universiteit).

Per tijdschriftartikel worden twee verslaggevers aangeduid die telkens lid zijn van het TAA-redactiecomité. Hun verslaggeving hieromtrent word(t)en vervolgens besproken op de vergaderingen van het TAA-redactiecomité.

Het TAA-redactiecomité beslist daarna in consensus om het ingediende artikel:

 1. zonder meer te aanvaarden;
 2. te aanvaarden mits de vraag tot aanbrengen van enkele kleine wijzigingen, veelal formeel van aard;
 3. te aanvaarden mits de vraag tot herschrijven/verduidelijken van enkele passages ter verbetering van de kwaliteit van het artikel, en de aangepaste versie vervolgens opnieuw voor te leggen aan de hoofdredacteur en de twee verslaggevers; of
 4. te weigeren.

De auteur wordt door het TAA-redactiesecretariaat op de hoogte gebracht van het eindresultaat met een korte motivering.

Technische richtlijnen voor de auteur

Elke bijdrage (maximaal 10 A4 pagina’s in Times New Roman lettertype 12) verschijnt in de taal van de auteur. Van de auteur wordt ook verwacht dat hij enkele quotes (maximaal 4) en een samenvatting (abstract) van maximaal een halve pagina in zijn of haar landstaal bezorgt, waar de auteur het opzet verduidelijkt van het artikel en verwijst naar de resultaten of de belangrijkste conclusie. De abstract wordt vervolgens door het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) vertaald in de andere landstaal en in het Engels.

Auteurs die een bijdrage willen inzenden ontvangen voorafgaandelijk van het TAA-redactiesecretariaat een document met uitgebreide auteursinstructies (vorm, taaltips, schrijfwijze cijfergegevens, verwijzingen, courante afkortingen, e.d.).

Voor verdere informatie: info@icci.be.