24 november 2008

2008-3
ISBN: 978-90-4860-075-5

De door het Instituut op 24 november 2008 georganiseerde studiedag en het boek van de Stichting ICCI trachten de hierna vermelde aspecten van dit debat nader toe te lichten, met name het begrip controle-informatie, de documentatie van de controlewerkzaamheden en de aansprakelijkheid van de leiding en de bedrijfsrevisor.

Het verzamelen van voldoende controle-informatie als aanvaardbare basis voor het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de financiële overzichten maakt deel uit van de auditmethodologie. De vraag stelt zich of de bevestigingen van de leiding van de entiteit als controle-informatie kunnen worden beschouwd. Het antwoord is positief en de internationale standaard ISA 580 inzake de bevestigingen van de leiding van de entiteit valt onder de rubriek “Controle-informatie”.

Eén van de meest omstreden punten in de IBR-norm heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de leiding die een bevestigingsbrief aan de bedrijfsrevisor richt.

Download PDF 

Inhoudstafel

Deel 1: De bevestigingsbrief

Hoofdstuk 1: Algemene principes inzake het begrip controle-informatie
Hoofdstuk 2: De Belgische norm over de bevestigingsbrief
Hoofdstuk 3: De herziening van ISA 580
Hoofdstuk 4: De aansprakelijkheid van de commissaris en de ondertekenaar van de bevestigingsbrief
Hoofdstuk 5: Enkele voorbeelden van bevestigingsbrieven

Deel 2: Bijlagen