24 oktober 2014

2014-2
ISBN: 9789046607305


Dit boek verzamelt alle teksten en werkzaamheden in het kader van de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren georganiseerde studiedag van 23 oktober 2013 met de steun van UNIZO, UCM, FVB en UNPLIB en gewijd aan de “Overname en overdracht van KMO’s: de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor”. Het is ingedeeld in 6 hoofdstukken.

In hoofdstukken 1 tot 4 (typologie van de due diligence opdrachten, referentiekader, juridische aspecten van een due diligence en beroepsgeheim en onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor) wordt getracht de bedrijfsrevisoren in te lichten over het deontologisch en normerend kader waarbinnen ze de due diligence opdrachten kunnen uitvoeren.

Daarentegen zijn de hoofdstukken 5 en 6 (aanpak, risico’s en waardering binnen het overnameproces en de resultaten van een enquête due diligence) bedoeld om de stakeholders bij een overdracht of overname van een KMO te informeren over de rol en de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor bij een overnametransactie.

Het boek sluit af met het besluit dat de bedrijfsrevisor als coördinator, deskundige, begeleider en adviesverlener met betrekking tot de waardering en prijszetting een betekenisvolle toegevoegde waarde kan leveren.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 - Typologie van de due diligence opdrachten en stappenaanpak

Hoofdstuk 2 - Referentiekader

Hoofdstuk 3 - Juridische aspecten van een due diligence

Hoofdstuk 4 - Beroepsgeheim en onafhankelijkheid: deontologie van de bedrijfsrevisor

Hoofdstuk 5 - Aanpak, risico's en waardering binnen het overnameproces

Hoofdstuk 6 - Enquête due diligence: de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in overdrachten van KMO's

Besluit

Conclusions

Concluding remarks

Bijlage