COVID-19: Webinars worden opnieuw de norm tot eind januari 2022

Als gevolg van de COVID-19-crisis zien het IBR en het ICCI zich echter opnieuw verplicht om de organisatie van de seminaries aan te passen. Daarom worden de traditionele en hybride seminaries vervangen door interactieve Webinars die deelnemers vanop afstand kunnen volgen.
 
Bijgevolg zullen de seminaries van december 2021 tot eind januari 2022 worden georganiseerd als Webinar zonder fysieke aanwezigheid van de deelnemers.
 
De geplande timing in de voormiddag van 09u30 tot 13u00 zal doorgaan van 10u00 tot 12u00;
De geplande timing in de namiddag van 13u30 tot 17u00 zal doorgaan van 14u00 tot 16u00;
De geplande timing van een hele dag van 09u30 tot 17u30 zal doorgaan van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.
 
Een verbinding op aandachtige wijze van minstens 80% van de duur van het Webinar is vereist in hoofde van de deelnemer om 2 of 4 uur permanente vorming te bekomen.
 

Doelstelling

Het ICCI en het IBR willen de bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en andere medewerkers, alsook alle geïnteresseerde personen inzake het bedrijfsrevisoraat de volgende vormingsactiviteiten voor 2021-2022 aanreiken:

 • Seminaries
  De seminaries beogen het updaten en het uitdiepen van de kennis van thema’s met betrekking tot controle, audit, fiscaliteit, recht, de revisor en de fraude, de specialisatie in internationale normen zoals de IAS/IFRS en ISA’s en de workshops. Er wordt daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van concrete situaties. Het aantal deelnemers voor de praktijkgerichte werkseminaries is beperkt.
 • Studiedagen
  Bij de studiedagen staat de algemene informatieoverdracht centraal rond een onderwerp dat naast bedrijfsrevisoren ook niet-bedrijfsrevisoren aanbelangt. Zowel externe sprekers als bedrijfsrevisoren voeren het woord. De studiedagen hebben tot doel een ruim publiek te bereiken en een ontmoetingsforum te creëren.
 • Informatiesessies
  De informatiesessies zijn gericht aan bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en aan de medewerkers van de
  bedrijfsrevisorenkantoren (volgens artikel 139 van het Wetboek van vennootschappen). Deze bijeenkomsten zijn van beperkte duur en behandelen actuele thema’s die rechtstreeks verband houden met het beroep.

 

Uurrooster

 • Seminarie van een hele dag: van 09u30 tot 13u00 en van 14u15 tot 17u30;
 • Seminarie van een halve dag: van 09u30 tot 13u00 (voormiddag) of van 13u30 tot 17u00 (namiddag).
 • Studiedagen worden u via de uitnodiging van het evenement meegedeeld.
 • Informatiesessies worden u via de uitnodiging van het evenement meegedeeld

 

Overeenkomst IBR/ICCI-IIA Belgium

Om de samenwerking tussen bedrijfsrevisoren en interne auditors te bevorderen, kwamen de twee Instituten tot een financieel akkoord inzake het vormingsprogramma dat van toepassing is vanaf 1 januari 2010. Gezien de vormingsactiviteiten werden overgedragenaan het ICCI, werd dit akkoord uitgebreid naar de vormingsactiviteiten die voortaan door het ICCI worden georganiseerd:

 • de bedrijfsrevisoren kunnen genieten van 15 % korting op de inschrijvingskosten voor de  vormingsseminaries van het IIA Belgium;
 • de leden van het IIA Belgium kunnen eveneens genieten van 15 % korting op de inschrijvingskosten voor de vormingsactiviteiten georganiseerd door het ICCI.

Het volledige vormingsprogramma van het IIA Belgium is beschikbaar op het adres  www.iiabel.be/trainings.aspx. De vormingsbrochure van het IIA Belgium is eveneens op eenvoudig verzoek beschikbaar bij het ICCI. U kan het ontvangen door uw aanvraag per e-mail te richten aan education@icci.be.

 

Wijzingingen van de IBR-ICCI-vormingsactiviteiten

Het IBR en het ICCI behouden zich het recht voor om de vormingsactiviteiten opgenomen in onderhavig programma te annuleren of te wijzigen. Zij kunnen zich ook verplicht zien de locatie te wijzigen of de lesgever te vervangen. Alle wijzigingen worden geüpdatet op de websites van het IBR (www.ibr-ire.be) en het ICCI (www.icci.be) alsook op het extranet van het IBR.

Een seminarie dat geprogrammeerd is in 2021 kan worden uitgesteld naar 2022 omwille van redenen buiten onze wil om. De vormingsuren zullen, zoals voorzien, worden bijgevoegd in 2021 en niet in 2022, het jaar waarin het seminarie plaatsvindt.