Doelstelling

Het ICCI en het IBR willen de bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en andere medewerkers, alsook alle geïnteresseerde personen inzake het bedrijfsrevisoraat de volgende vormingsactiviteiten voor 2022 aanreiken:

 • Webinars of seminaries
  Webinars of seminaries beogen het updaten en het uitdiepen van de kennis van thema’s met betrekking tot controle, audit, fiscaliteit, recht, consolidatie, deontologie, de specialisatie in internationale normen zoals de IAS/IFRS en ISA’s en de workshops. Er wordt daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van concrete situaties. Het aantal deelnemers voor de praktijkgerichte werkseminaries is beperkt.
 • Studiedagen
  Bij de studiedagen staat de algemene informatieoverdracht centraal rond een onderwerp dat naast bedrijfsrevisoren ook niet-bedrijfsrevisoren aanbelangt. Zowel externe sprekers als bedrijfsrevisoren voeren het woord. De studiedagen hebben tot doel een ruim publiek te bereiken en een ontmoetingsforum te creëren.
 • Informatiesessies
  De informatiesessies zijn gericht aan bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en aan de medewerkers van de
  bedrijfsrevisorenkantoren (volgens artikel 3:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Deze bijeenkomsten zijn van beperkte duur en behandelen actuele thema’s die rechtstreeks verband houden met het beroep.


Uurrooster

 • Seminarie van een hele dag: van 09u30 tot 13u00 en van 14u15 tot 17u30;
 • Webinar van een hele dag: van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00;
 • Seminarie van een halve dag: van 09u30 tot 13u00 (voormiddag) of van 13u30 tot 17u00 (namiddag);
 • Webinar van een halve dag: van 10u00 tot 12u00 (voormiddag) of van 14u00 tot 16u00 (namiddag);
 • Studiedagen worden u via de uitnodiging van het evenement meegedeeld;
 • Informatiesessies worden u via de uitnodiging van het evenement meegedeeld.

Tijdens een webinar worden vragen gelanceerd om de aanwezigheid van de deelnemers te controleren. De deelnemer dient 75% van de aanwezigheidsvragen te beantwoorden om 2 of 4 uur permanente vorming te bekomen.

 

Overeenkomst IBR/ICCI-IIA Belgium

Om de samenwerking tussen bedrijfsrevisoren en interne auditors te bevorderen, kwamen de twee Instituten tot een financieel akkoord inzake het vormingsprogramma dat van toepassing is vanaf 1 januari 2010. Gezien de vormingsactiviteiten werden overgedragenaan het ICCI, werd dit akkoord uitgebreid naar de vormingsactiviteiten die voortaan door het ICCI worden georganiseerd:

 • de bedrijfsrevisoren kunnen genieten van 15 % korting op de inschrijvingskosten voor de vormingsseminaries van het IIA Belgium;
 • de leden van het IIA Belgium kunnen eveneens genieten van 15 % korting op de inschrijvingskosten voor de vormingsactiviteiten georganiseerd door het ICCI.

Het volledige vormingsprogramma van het IIA Belgium is beschikbaar op het adres www.iiabel.be/trainings.aspx. De vormingsbrochure van het IIA Belgium is eveneens op eenvoudig verzoek beschikbaar bij het ICCI. U kan het ontvangen door uw aanvraag per e-mail te richten aan education@icci.be.

Wijzingingen van de IBR-ICCI-vormingsactiviteiten

Het IBR en het ICCI behouden zich het recht voor om de vormingsactiviteiten opgenomen in onderhavig programma te annuleren of te wijzigen. Zij kunnen zich ook verplicht zien de locatie, de uurrooster te wijzigen of de lesgever te vervangen. Alle wijzigingen worden geüpdatet op de websites van het IBR (www.ibr-ire.be) en het ICCI (www.icci.be) alsook op het portaal van het IBR.