16 juli 2013

2013-1
ISBN: 978-90-466-0585-1

De hoofddoelstelling van deze studie is te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de audithonoraria en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De studie wordt opgevat in twee delen.

In het eerste deel wordt via een literatuurstudie vooreerst ‘auditkwaliteit’ gedefinieerd en worden de meest gebruikte maatstaven voor auditkwaliteit, met name resultaatmanagement en de auditverklaring, bepaald. Vervolgens worden de empirische studies die (internationaal) het verband behandelen tussen audithonoraria (zowel in ‘absolute’ als ‘abnormale’ termen) en auditkwaliteit besproken. Uiteindelijk wordt voor de Belgische auditmarkt over de periode 2008-2010 de evolutie van de prijszetting bestudeerd en nagegaan via een audit fee-model in welke mate er sprake is van abnormale audithonoraria of onder- en overprijzing.

In het tweede deel wordt nagegaan of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen de audithonoraria en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De resultaten bieden voorzichtig te interpreteren empirisch bewijs dat er, ceteris paribus, een verband bestaat tussen het niveau van de audithonoraria en de auditkwaliteit.

 

Johan Vande Lanotte, Vice-eerste minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee over dit boek: “Het is de eerste keer dat hierover een empirische studie wordt gemaakt in ons land. Zowel de gebruikers van de diensten van bedrijfsrevisoren als de aanbieders ervan kunnen heel wat nuttige informatie halen uit deze studie.”

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

 

Executive Summary (NL)

Executive Summary (EN)

 

 

DEEL 1 - AUDITHONORARIA EN AUDITKWALITEIT - THEORIE EN EMPIRIE

Hoofdstuk 1 - Auditkwaliteit: gedefinieerd en gemeten

Hoofdstuk 2 - Value-for-money?

Hoofdstuk 3 - Prijsconcurrentie

Hoofdstuk 4 - Onder- en overprijzing

 

DEEL 2 - IMPACT VAN HET NIVEAU VAN HET AUDITHONORARIUM OP DE AUDITKWALITEIT

 

Hoofdstuk 1 - Impact van het niveau van het audithonorarium op de kans dat de commissaris een continuïteitsverklaring aflevert

Hoofdstuk 2 - Impact van het niveau van het audithonorarium op de kans dat de commissaris een juiste auditverklaring aflevert

Hoofdstuk 3 - Impact van het niveau van het audithonorarium op resultaatmanagement


ALGEMENE CONCLUSIES

REFERENTIES

BIJLAGEN