15 september 2009

2009-3
ISBN: 9789046602768

Het prospectus is een fundamenteel document wanneer financiële instrumenten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een reglementeerde markt worden toegelaten. Het wordt verondersteld om iedere, financiële of andere, informatie te bevatten die een investeerder toelaat om zich een mening te vormen over de uitgevende instelling.

Onderhavige publicatie is een leidraad die de rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van verschillende delen van het prospectus bespreekt. In deze leidraad is ook rekening gehouden met de diverse documenten die aanbevelingen of raadgevingen omtrent de tussenkomst van een bedrijfsrevisor in het kader van de uitgifte van een prospectus verschaffen.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

 

Woord vooraf

Sleutelwoorden

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

 

Chapter 1: Introduction to the guidance on the auditors’ involvement in the context of a prospectus issued under the EU Commission Regulation

Chapter 2: Guidance applicable to reporting on Pro Forma Financial Information

Chapter 3: Guidance for auditors to report on profit forecasts and estimates in the context of the Regulation

Chapter 4: Additional Engagements

Chapter 5: Appendices