Publicatie Commissarisverslag in pdf van Maklu openbaar beschikbaar op de ICCI-website

7 december 2023

368 views

Reglement van de ICCI-IBR-prijzen

20 oktober 2023

826 views

Update boek Commissarisverslag

12 september 2023

1150 views

Nieuwe video's lichten werking tools voor efficiënte ISA-audit toe

11 september 2023

583 views

Update van het algemeen contractueel kader

28 juni 2023

615 views

Uitreiking van de eerste editie van de ICCI-prijzen

2 mei 2023

713 views

Een nieuw modelverslag voor de gesubsidieerde uitgaven van NGO's

3 maart 2023

771 views

Een grotere visibiliteit voor de ICCI-publicaties!

3 maart 2023

942 views

Milieuvoorzieningen in België – Vergelijking met andere boekhoudkundige referentiestelsels

28 december 2022

490 views

Update van modeldocumenten

21 november 2022

1026 views

Het ICCI herziet zijn standpunt wat betreft het antwoord op een verzoek van de Administratie van de Thesaurie betreffende het UBO-register

18 november 2022

841 views

ICCI stelt nieuwe modellen ISQM 1 ter beschikking

6 september 2022

1647 views

Update commissarisverslagen 17/12/2021

17 december 2021

1498 views

Bijzondere werkzaamheden en voorzorgen van de bedrijfsrevisor bij het uitvoeren, controleren en beoordelen van de waardering van een onderneming volgens de methode van de geactualiseerde waarde van de kasstroom (discounted cash flow-methode)

19 november 2021

666 views

De (nieuwe) boekhoudkundige en fiscale aspecten van voorzieningen

24 juni 2021

763 views

Brexit: gevolgen voor het beroep van bedrijfsrevisor en de presentatie van financiële overzichten

30 april 2021

591 views

ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

1257 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

NIEUW

14 januari 2021

3252 views

Belangenconflicten bij intragroepsverrichtingen van genoteerde vennootschappen: recente ontwikkelingen (artikel)

13 november 2020

1082 views

Update handleiding interne procedures antiwitwassen

21 oktober 2020

1746 views

COVID-19: Webinars blijven de norm tot eind juni 2021

22 juni 2020

2164 views

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

3872 views

Nota aan bestuurders van verenigingen en stichtingen over de continuïteitsaspecten: wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden

30 april 2020

3484 views

FAQ COVID-19: Mag een bedrijfsrevisor zich verplaatsen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij een cliënt?

28 april 2020

3144 views

FAQ COVID-19 : Modaliteiten inzake organisatie van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen overeenkomstig KB nr. 4 van 9 april 2020

Update 30 april 2020

30 april 2020

3867 views

FAQ COVID-19: Hoe de termijn van 60 dagen voor de afsluiting van het controledossier naleven indien de AV van de gecontroleerde entiteit wordt uitgesteld?

22 april 2020

3952 views

FAQ COVID-19: Waar dient de commissaris in het bijzonder aandacht aan te besteden bij de communicatie met de met governance belaste personen?

22 april 2020

3697 views

FAQ COVID-19: Wat te doen als de vaste vertegenwoordiger ziek wordt?

Nieuwe versie - vervangt versie van 20 april

24 april 2020

4368 views

ICCI COVID 19: risico checklist

Deze checklist - voorbereid door de Commissie SME/SMP – kan de bedrijfsrevisor helpen bij een audit ten tijde van COVID-19

15 april 2020

3332 views

FAQ COVID-19: “non adjusting subsequent event”, impact op financiële rapportering en taak van de auditor

10 april 2020

4883 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019?

10 april 2020

8612 views

FAQ COVID-19: Elektronische handtekening commissarisverklaring

10 april 2020

3114 views

FAQ COVID-19: AML

8 april 2020

3882 views

FAQ COVID-19: impact op interne beheersing, frauderisico en audit op afstand

31 maart 2020

9259 views

Nieuw: voorbeeld van jaarverslag voor VZW's

8 april 2020

2344 views

FAQ COVID-19: Going Concern

26 maart 2020

12062 views

Eerste tool ISA audit beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

1474 views

Update Handboek ISQC 1 beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

1337 views

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

4172 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

8 april 2022

6389 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

4717 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

4101 views

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

5788 views

Update Pack PE-KE versie 4.0 en publicatie van een Case Study

8 januari 2019

5214 views