ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

71 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

NIEUW

14 januari 2021

974 views

Belangenconflicten bij intragroepsverrichtingen van genoteerde vennootschappen: recente ontwikkelingen (artikel)

13 november 2020

358 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

12 november 2020

4213 views

Update handleiding interne procedures antiwitwassen

21 oktober 2020

497 views

COVID-19: Webinars blijven de norm tot eind juni 2021

22 juni 2020

1065 views

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

2048 views

Nota aan bestuurders van verenigingen en stichtingen over de continuïteitsaspecten: wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden

30 april 2020

1344 views

FAQ COVID-19: Mag een bedrijfsrevisor zich verplaatsen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij een cliënt?

28 april 2020

1690 views

FAQ COVID-19: Wat te doen als de vaste vertegenwoordiger ziek wordt?

Nieuwe versie - vervangt versie van 20 april

24 april 2020

1681 views

FAQ COVID-19 : Modaliteiten inzake organisatie van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen overeenkomstig KB nr. 4 van 9 april 2020

Update 30 april 2020

30 april 2020

2297 views

FAQ COVID-19: Hoe de termijn van 60 dagen voor de afsluiting van het controledossier naleven indien de AV van de gecontroleerde entiteit wordt uitgesteld?

22 april 2020

1740 views

FAQ COVID-19: Waar dient de commissaris in het bijzonder aandacht aan te besteden bij de communicatie met de met governance belaste personen?

22 april 2020

1876 views

ICCI COVID 19: risico checklist

Deze checklist - voorbereid door de Commissie SME/SMP – kan de bedrijfsrevisor helpen bij een audit ten tijde van COVID-19

15 april 2020

1720 views

FAQ COVID-19: “non adjusting subsequent event”, impact op financiële rapportering en taak van de auditor

10 april 2020

2713 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019?

10 april 2020

5720 views

FAQ COVID-19: Elektronische handtekening commissarisverklaring

10 april 2020

1452 views

FAQ COVID-19: AML

8 april 2020

1903 views

Nieuw: voorbeeld van jaarverslag voor VZW's

8 april 2020

1288 views

FAQ COVID-19: impact op interne beheersing, frauderisico en audit op afstand

31 maart 2020

4933 views

FAQ COVID-19: Going Concern

26 maart 2020

6408 views

Eerste tool ISA audit beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

998 views

Update Handboek ISQC 1 beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

854 views

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

2653 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

3471 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

2999 views

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

4369 views

Update Pack PE-KE versie 4.0 en publicatie van een Case Study

8 januari 2019

3751 views

Privacybeleid ICCI aangepast

28 december 2018

2891 views