ICCI stelt nieuwe modellen ISQM 1 ter beschikking

6 september 2022

175 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

8 april 2022

5574 views

Uitreiking van de ICCI-Prijzen in het Belgisch universitair onderwijs aan masterproeven in het domein van auditing

28 maart 2022

516 views

Update commissarisverslagen 17/12/2021

17 december 2021

838 views

Bijzondere werkzaamheden en voorzorgen van de bedrijfsrevisor bij het uitvoeren, controleren en beoordelen van de waardering van een onderneming volgens de methode van de geactualiseerde waarde van de kasstroom (discounted cash flow-methode)

19 november 2021

379 views

De (nieuwe) boekhoudkundige en fiscale aspecten van voorzieningen

24 juni 2021

477 views

Brexit: gevolgen voor het beroep van bedrijfsrevisor en de presentatie van financiële overzichten

30 april 2021

386 views

ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

735 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

NIEUW

14 januari 2021

2446 views

Belangenconflicten bij intragroepsverrichtingen van genoteerde vennootschappen: recente ontwikkelingen (artikel)

13 november 2020

768 views

Update handleiding interne procedures antiwitwassen

21 oktober 2020

1117 views

COVID-19: Webinars blijven de norm tot eind juni 2021

22 juni 2020

1659 views

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

3001 views

Nota aan bestuurders van verenigingen en stichtingen over de continuïteitsaspecten: wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden

30 april 2020

2520 views

FAQ COVID-19: Mag een bedrijfsrevisor zich verplaatsen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij een cliënt?

28 april 2020

2429 views

FAQ COVID-19: Wat te doen als de vaste vertegenwoordiger ziek wordt?

Nieuwe versie - vervangt versie van 20 april

24 april 2020

2981 views

FAQ COVID-19 : Modaliteiten inzake organisatie van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen overeenkomstig KB nr. 4 van 9 april 2020

Update 30 april 2020

30 april 2020

3097 views

FAQ COVID-19: Hoe de termijn van 60 dagen voor de afsluiting van het controledossier naleven indien de AV van de gecontroleerde entiteit wordt uitgesteld?

22 april 2020

3012 views

FAQ COVID-19: Waar dient de commissaris in het bijzonder aandacht aan te besteden bij de communicatie met de met governance belaste personen?

22 april 2020

2787 views

ICCI COVID 19: risico checklist

Deze checklist - voorbereid door de Commissie SME/SMP – kan de bedrijfsrevisor helpen bij een audit ten tijde van COVID-19

15 april 2020

2538 views

FAQ COVID-19: “non adjusting subsequent event”, impact op financiële rapportering en taak van de auditor

10 april 2020

3918 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019?

10 april 2020

7556 views

FAQ COVID-19: Elektronische handtekening commissarisverklaring

10 april 2020

2297 views

FAQ COVID-19: AML

8 april 2020

2929 views

Nieuw: voorbeeld van jaarverslag voor VZW's

8 april 2020

1901 views

FAQ COVID-19: impact op interne beheersing, frauderisico en audit op afstand

31 maart 2020

7574 views

FAQ COVID-19: Going Concern

26 maart 2020

9980 views

Eerste tool ISA audit beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

1267 views

Update Handboek ISQC 1 beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

1146 views

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

3562 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

4219 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

3692 views

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

5357 views

Update Pack PE-KE versie 4.0 en publicatie van een Case Study

8 januari 2019

4646 views

Privacybeleid ICCI aangepast

28 december 2018

3468 views