7 december 2023

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het boek “Het Commissarisverslag” een update gekregen. Deze  nieuwe update  houdt rekening met de wet- en regelgeving en de normen, alsook met de vertaling van de in België van toepassing zijnde ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot 31 december 2022. Zo wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met de herziene versie 2020 van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (wordt momenteel herzien).

De huidige elektronische versie van het boek kan worden gebruikt voor jaarrekeningen afgesloten na 31 december 2022.

De aangepaste Word-versie van het boek werd reeds beschikbaar gesteld op deze webpagina.

Sinds vorige week is eveneens de pdf-versie van het boek met lay-out verzorgd door Maklu (ICCI 2023-1) openbaar beschikbaar op deze webpagina van het ICCI.