5 juni 2019

Het ICCI publiceerde recent een antwoord op de volgende vraag: Vanaf wanneer dienen in een commissarisverslag, de nieuwe artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden vermeld? Lees hier het antwoord.

Voor meer informatie over het WVV, verwijzen wij naar de speciale pagina op de website van het IBR (in het bijzonder de FAQ betreffende de overgang naar het WVV - update).