18 november 2022

Het gewijzigd standpunt vindt u hier.

De bedrijfsrevisor kan niet ingaan op de vraag van de Administratie van de Thesaurie om haar de gevraagde documentatie te overhandigen als gevolg van een kennisgeving inzake het UBO-register. Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor heeft dienaangaande immers voorrang, aangezien er hieromtrent geen wettelijke en uitdrukkelijke uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor werd voorzien.

Het oude standpunt werd intussen opgeheven door het ICCI en staat voortaan onder de rubriek “opgeheven adviezen”.