28 april 2020

Na verschillende vragen van bedrijfsrevisoren hebben wij het artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten van 24 maart 2020, 3 april 2020 en 17 april 2020) verder geanalyseerd. Dit artikel verwijst naar de bijlage bij dit Ministerieel Besluit met de lijst van Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

De bedrijfsrevisoren behoren tot de vrije beroepen van het Paritair Comité nr. 336 en zijn als essentiële sector of beroepsgroep erkend door de opname van Paritair Comité 336 in de bijlage 2  bij het Ministerieel Besluit.

Het attest 'Verplaatsing in het kader van essentiële diensten' kan hier worden gedownload.

De bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren waken over het bona fide gebruik van deze template.