22 april 2020

Artikel 17, §3 van de wet van 7 december 2016 bepaalt dat het controledossier uiterlijk zestig dagen na de datum van ondertekening van het controleverslag dient te worden gesloten.

Wat indien de commissaris evenwel zijn commissarisverslag ondertekend heeft maar de gecontroleerde entiteit beslist, conform het WVV of het KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, om de algemene vergadering uit te stellen?

Om te vermijden dat de periode tussen de datum van ondertekening van het commissarisverslag en de datum van de algemene vergadering te lang is, wordt aanbevolen om het commissarisverslag pas 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering (4 weken in het geval van een genoteerde vennootschap) te ondertekenen.

We wijzen erop dat de termijn van 60 dagen geldt voor elk uit te brengen controleverslag. Anders gesteld, in de uitzonderlijke situatie dat er een gewijzigd controleverslag moet worden uitgebracht, zal er een eerste termijn van 60 dagen zijn voor het eerste verslag en een tweede termijn voor de verwerking van de elementen die tot een tweede verslag aanleiding hebben gegeven. Dit geldt ook indien er een aangelegenheid is opgedoken waardoor de entiteit ertoe gebracht wordt om de jaarrekening te wijzigen.

De termijn van 60 dagen heeft geen enkele impact op de beoordeling van feiten na het uitbrengen van het commissarisverslag.