10 april 2020

FAQ: Is het toegelaten dat commissarisverslagen worden voorzien van een elektronische handtekening?

 

Het gebruik van de elektronische handtekening via een elektronische identiteitskaart (eID) voor de ondertekening van een commissarisverslag is rechtsgeldig en evenwaardig aan een manuele handtekening.

De elektronische handtekening is gedefineerd in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek en is van toepassing op alle gevallen waarin het gemeenrecht van toepassing is.

Wanneer de wetgeving bepaalt dat een document moet worden “ondertekend”, wat het geval is met het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 3:75, § 1, laatste lid van het WVV, kan dit worden vervuld door zowel de manuele handtekening op papier, als de elektronische handtekening van het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer informatie en de bevestiging van rechtsgeldigheid en evenwaardigheid van de elektronische handtekening via eID als een manuele handtekening, verwijst het ICCI naar de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, rubriek: “Identiteitsdocumenten”, subrubriek “eID”, “FAQ”, onderwerp: “Elektronische handtekening”, vraag: “Heeft een elektronische handtekening dezelfde bewijskracht als een manuele handtekening?”, alsmede naar de verwijzing naar de nationale wetgeving aldaar. 

Bovendien verwijzen wij naar het reeds gepubliceerd ICCI-advies dienaangaande (randnr. 3, antwoord op vraag 2).