14 januari 2021

FAQ COVID 19 commissarisverslag boekjaar 2020-vertaling

In deze FAQ worden volgende aspecten behandeld:

  1. De impact van de COVID-19 crisis op de jaarrekening en het jaarverslag van de entiteit;
  2. De vertaling van de impact van de COVID-19-crisis op het commissarisverslag, meer bepaald op het eerste en het tweede deel, alsook het eventueel uitbrengen van een verslag van niet-bevinding.

In deze FAQ laten we buiten beschouwing de situatie waarin de jaarrekening gecorrigeerd moet worden na de algemene vergadering zoals voorzien in artikel 3:19 WVV.

De impact op de liquiditeitstest wordt hier niet behandeld. We verwijzen hiervoor naar de door het IBR uitgewerkte technische nota hieromtrent, alsook naar het ICCI-boek inzake het commissarisverslag.