8 april 2022

Hieronder vindt u een compilatie van artikelen uit het Tijdschrift Tax Audit & Accountancy, gewijd aan de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

 

TAA 74

Classes of shares - Legal and valuation considerations (Part 2) – Cedric Popa, Emmanuel Leroux and Alexandre Pasdermadjian

 

TAA 73

Classes of shares - Legal and valuation considerations (Part 1) – Cedric Popa, Emmanuel Leroux and Alexandre Pasdermadjian 

 

TAA 72

De deficitaire vereffening: een valabel alternatief voor het faillissement? – Pieter Willems 

 

TAA 70

L’engagement à long terme des actionnaires : politique de rémunération des dirigeants et relations avec les actionnaires – David Szafran 

 

TAA 68

Les conflits d’intérêts dans les opérations intra-groupe de sociétés cotées : développements récents – David Szafran

Belangenconflictenregeling in VZW’s: wettelijk minimum voorgeschreven bepalingen en statutaire opties – statutaire uitbreiding naar functionele conflicten? –Steven Matheï

Woord van de hoofdredacteur: Kader voor belangenconflicten bij vennootschappen en verenigingen: ondanks de uit het verleden getrokken lessen en de wetgevende innovaties blijven er uitdagingen bestaan

Mot du rédacteur en chef L’encadrement des conflits d’intérêt dans les sociétés et les associations : entre les leçons du passé et les innovations législatives, les défis demeurent

 

TAA 67

Going concern in het WVV en insolvabiliteit in het WER – enkele overwegingen – Lieven Acke

Nouveaux défis de la fiscalité des ASBL après le CSA – Sabine Garroy

Le réviseur d’entreprises et l’émission des nouvelles actions dans le CSA – Olivier Vertessen

Kort debat inzake de opdracht van de commissaris in geval van uitgifte van nieuwe aandelen in het WVV – Michel De Wolf, Marleen Mannekens en Philippe Lambrecht

Woord van de hoofdredacteur: De commissaris en de uitgifte van nieuwe aandelen: tussen durf en voorzichtigheid?


TAA 66

Is de nieuwe belangenconflictprocedure in het WVV te cumuleren met andere uitkeringsregelingen ter bescherming van het vennootschapsbelang en het belang van de aandeelhouders? - Koen Reniers

La réforme de l’impôt des sociétés pour les petites sociétés - Thierry Lauwers et Manuel Meul

De invoering van het meervoudig stemrecht in het WVV en de gevolgen voor vennootschapsgroepen - Diederik Bruloot


TAA 65

De nettoactief- en de liquiditeitstest in de besloten vennootschap en de beoordelingsopdrachten van de commissaris - Marleen Mannekens

Les impacts fiscaux de la réforme du Code des sociétés et associations - Renaud Thonet et Virginie Beumier


TAA 64

Apport en industrie quo vadis? - Claudio Balestra en Raymond Ghysels


TAA 63

Les implications du Code des sociétés et des associations pour les missions du commissaire dans les sociétés : quelques observations – Hans De Wulf

La responsabilité des administrateurs ou la recherche de l’impossible équilibre – Patrick De Wolf

Woord van de Hoofdredacteur De afschaffing van de controle van quasi-inbrengen in BV’s en in CV’s: een stap achteruit voor het deugdelijk bestuur van ondernemingen


TAA 62

Editoriaal van de Voorzitter van het IBR Visie, lef, moed en vastberadenheid 

De implicaties van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de opdrachten van de commissaris bij vennootschappen: enkele opmerkingen – Hans De Wulf  

Woord van de Hoofdredacteur Het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: ambitieus en visionair?


TAA 59

Les structures de gouvernance de la société anonyme prévues dans le projet de Code des sociétés et des associations – Philippe Lambrecht


TAA 56

Het voorontwerp van een Wetboek van vennootschappen en verenigingen: een eerste overzicht – Hans De Wulf


TAA 51

Editoriaal van de nieuwe Voorzitter van het IBR De financiële draagkracht van vennootschappen bij de modernisering van het vennootschapsrecht

La réforme du droit des sociétés - Paul Alain Foriers