14 augustus 2019

Hieronder vindt u een compilatie van artikelen uit het Tijdschrift Tax Audit & Accountancy, gewijd aan de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

TAA 65

De nettoactief- en de liquiditeitstest in de besloten vennootschap en de beoordelingsopdrachten van de commissaris - Marleen Mannekens

Les impacts fiscaux de la réforme du Code des sociétés et associations - Renaud Thonet et Virginie Beumier


TAA 64

Apport en industrie quo vadis? - Claudio Balestra en Raymond Ghysels


TAA 63

Les implications du Code des sociétés et des associations pour les missions du commissaire dans les sociétés : quelques observations – Hans De Wulf

La responsabilité des administrateurs ou la recherche de l’impossible équilibre – Patrick De Wolf

Woord van de Hoofdredacteur De afschaffing van de controle van quasi-inbrengen in BV’s en in CV’s: een stap achteruit voor het deugdelijk bestuur van ondernemingen


TAA 62

Editoriaal van de Voorzitter van het IBR Visie, lef, moed en vastberadenheid 

De implicaties van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de opdrachten van de commissaris bij vennootschappen: enkele opmerkingen – Hans De Wulf  

Woord van de Hoofdredacteur Het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: ambitieus en visionair?


TAA 59

Les structures de gouvernance de la société anonyme prévues dans le projet de Code des sociétés et des associations – Philippe Lambrecht


TAA 56

Het voorontwerp van een Wetboek van vennootschappen en verenigingen: een eerste overzicht – Hans De Wulf


TAA 51

Editoriaal van de nieuwe Voorzitter van het IBR De financiële draagkracht van vennootschappen bij de modernisering van het vennootschapsrecht

La réforme du droit des sociétés - Paul Alain Foriers