30 april 2020

De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat vennootschappen en verenigingen zich geconfronteerd zien met onoverkomelijke praktische moeilijkheden om hun geplande gewone algemene vergadering ook effectief volgens de gebruikelijke regels te houden, zonder de dwingende regels opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) biedt een aantal oplossingen zoals het stemmen op afstand of de elektronische deelname aan de algemene vergadering maar dan moet dit ook statutair voorzien zijn, wat meestal niet het geval is.

Bij koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 9 april 2020 (Belgisch Staatsblad, 9 april 2020; verlengd door het KB van 28 april 2020, Belgisch Staatsblad, 28 april 2020) werd een regeling uitgewerkt die de organisatie van een algemene vergadering tijdelijk versoepelt.

Van deze regeling kan gebruik worden gemaakt voor alle algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen die van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gehouden of gedurende deze periode moeten worden samengeroepen.

De verlenging tot 30 juni 2020 heeft echter geen invloed op de uiterste datum voor de algemene jaarvergadering. Het principe blijft dat men de vergadering maximaal 10 weken mag uitstellen na de uiterste wettelijk toegelaten datum. Voor vennootschappen of verenigingen die hun boekjaar op 31 december 2019 afsloten, betekent dit dat de jaarvergadering tot 8 september 2020 kan worden uitgesteld. De goedgekeurde jaarrekening moet dan uiterlijk op 8 oktober 2020 bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

U vindt hier een synthesetabel