8 januari 2019

Het ICCI publiceert vandaag een update van het Pack Petites Entités – Kleine Entiteiten (“Pack PE-KE” versie 4.0). Het Pack PE-KE is een pakket hulpmiddelen (“tools”) voor de bedrijfsrevisor dat toelaat de te volgen stappen bij de controle van een kleine entiteit (KE) te structureren, in het kader van de in België van toepassing zijnde ISA’s en de formalisering van de uitgevoerde werkzaamheden te vergemakkelijken. Het Pack PE-KE richt zich derhalve enkel tot de bedrijfsrevisoren.

Het ICCI wenst eveneens een voorbeeld van een fictief auditdossier (“Case Study BP 2018”) ter beschikking te stellen van de bedrijfsrevisoren. Diverse concrete voorbeelden van het controleproces werden hierin uitgewerkt, hoofdzakelijk aan de hand van het Pack PE-KE (V4.0) met het oog op het identificeren van adequate en performante controlewerkzaamheden.

De nieuwste versie van het Pack PE-KE en de Case Study kunnen op deze pagina gedownload worden.