7 mei 2019

Gezien het belang om aan de bedrijfsrevisoren de elektronische versie van het boek 'commissarisverslag' ter beschikking te stellen, wordt dit boek opgesteld in een “voorlopige word-versie”. Een eerste voorlopige versie werd gepubliceerd in maart 2018. Deze werd geactualiseerd in maart 2019 naar aanleiding van de goedkeuring van de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de nieuwe en herziene ISA’s en de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

Op het ogenblik van de elektronische publicatie van dit boek in maart 2019, was het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 28 februari 2019, nog niet in werking getreden. De finale en gedrukte versie van dit boek zal hieraan in de komende maanden worden aangepast.

U vindt op deze pagina de in maart 2019 aangepaste word-versie van dit boek, met en zonder zichtbare wijzigingen ten opzichte van de versie van maart 2018. Bedrijfsrevisoren kunnen dit downloaden met hun login.