23 mei 2019

Het ICCI publiceert voorbeelden van opdrachtbrieven met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine vzw's.

Deze voorbeelden van brieven, gebaseerd op §§39 tot 41 van de gemeenschappelijke norm IBR-IAB, hebben geen enkel dwingend karakter maar hebben tot doel enkel gebruikt te worden in toepassing van de overwegingen uit deze norm.

Ze zijn van toepassing op een contractuele controle of een contractueel beperkt onderzoek van de financiële overzichten van een KMO of kleine vzw. Ze beogen enkel de financiële overzichten die zijn opgesteld overeenkomstig een in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en dienen te worden aangepast in functie van de vereisten.

Consulteer de voorbeelden hier.