21 oktober 2020

De handleiding interne procedures inzake antiwitwassen is bedoeld om de kantoren van beroepsbeoefenaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne controleprocedures, zoals opgelegd enerzijds door de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De handleiding die in september 2019 op de website van het ICCI gepubliceerd werd moest bijgewerkt worden (in track changes en clean) om rekening te houden met:

  • de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; en
  • de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren d.d. 27 maart 2020 inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Ga naar de bijgewerkte handleiding

Op 30 oktober organiseert het ICCI hierover een webinar.