22 juni 2020

Als gevolg van de COVID-19-crisis zien het IBR en het ICCI zich echter verplicht om de organisatie van de seminaries aan te passen. Daarom is er besloten om de traditionele seminaries te vervangen door interactieve Webinars die deelnemers vanop afstand kunnen volgen.

Bijgevolg zullen de seminaries van september tot juli 2021 worden georganiseerd als Webinar zonder fysieke aanwezigheid van de deelnemers.

De geplande timing in de voormiddag van 09u30 tot 13u00 zal doorgaan van 10u00 tot 12u00;
De geplande timing in de namiddag van 13u30 tot 17u00 zal doorgaan van 14u00 tot 16u00;
De geplande timing van een hele dag van 09u30 tot 17u30 zal doorgaan van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.

Een verbinding op aandachtige wijze van minstens 80% van de duur van het Webinar is vereist in hoofde van de deelnemer om 2 of 4 uur permanente vorming te bekomen.

Inschrijvingen van medewerkers en personen extern aan het beroep

  • Voor de medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt de kostprijs voor deelname aan de seminaries €62,50 voor een Webinar van 2 uren en €125 voor een Webinar van 4 uren (2x 2 uren). Het volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’.
    Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het Webinar en de digitale documentatie.
  • Voor personen extern aan het beroep bedraagt de kostprijs voor deelname aan seminaries €125 voor een Webinar van 2 uren en €250 voor een Webinar van 4 uren (2x 2 uren). Het volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’.
    Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het Webinar en de digitale documentatie.