6 september 2019

Dit compendium omvat een compilatie van (wettelijke en doctrinaire) teksten die nuttig zijn voor de bedrijfsrevisoren in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de verplichtingen van waakzaamheid die voortvloeien uit de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.