8 juli 2019

Dit voorbeeld van bevestigingsbrief omvat de schriftelijke bevestigingen zoals vereist door de norm met betrekking tot de contractuele controle van kmo’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij kmo’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen (zie § 68 en 69). 

Dit voorbeeld vertrekt vanuit de hypothese dat de bedrijfsrevisor meent dat er geen bijkomende bevestigingen nodig zijn noch dat er uitzonderingen bestaan op het verzoek om schriftelijke bevestigingen. Indien er uitzonderingen zouden bestaan, dienen de bevestigingen aangepast te worden om rekening te houden met de uitzonderingen.