11 oktober 2019

Update 31 januari 2020

Sinds enkele jaren publiceert het IBR op zijn website verschillende modellen van bijzonder bestek.  Daarnaast komt het IBR, via zijn Observatorium van de openbare aanbestedingen, op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun bijzonder bestek.
 
Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector van het IBR een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.
 
Dienovereenkomstig werd een nieuw bestekmodel uitgewerkt:

Modèle pour procédures négociées sans publication préalable – Service Public Wallonie (uniquement en français)

Standaardmodel voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Observatorium via het mailadres a.cauwe@ibr-ire.be.