9 november 2017

  • Bijlage 1 - Classificatie van institutionele sectoren
  • Bijlage 2 - Classificatie van overheidsfuncties
  • Schema 1 - Indeling institutionele eenheden conform ESR 2010