24 augustus 2023

Met het oog op de steeds hogere eisen die aan het beroep van bedrijfsrevisor worden gesteld en om bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij de correcte maar pragmatische toepassing van de antiwitwaswet, was de AML-werkgroep van mening dat er typologiefiches konden worden voorgesteld met betrekking tot de belangrijkste risicosectoren waarmee bedrijfsrevisoren worden geconfronteerd, om aanvullende en meer pragmatische hulpmiddelen te bieden.

 

Sommige van de hieronder vermelde hulpmiddelen zijn ontwikkeld op basis van de sectorale analyse van BC/FT 2022-risico'ster beschikking gesteld door het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren. Er moet echter op worden gewezen dat het effectieve gebruik van deze hulpmiddelen de bedrijfsrevisoren geenszins ontslaat van hun plicht om hun professioneel oordeel uit te oefenen en dus geenszins vooruitloopt op de conclusies die kunnen worden getrokken tijdens kwaliteitscontroles. Het doel is om bepaalde risicosituaties te benadrukken, zodat bedrijfsrevisoren een leidraad tot hun beschikking hebben wanneer ze worden geconfronteerd met een cliënt die actief is in één van deze sectoren. Deze fiches worden ook aangevuld met specifieke vragenlijsten over elk van de sectoren om bedrijfsrevisoren te helpen bij het beoordelen van de individuele risico's van hun cliënten.