28 juni 2023

Onderhavig “algemeen contractueel kader” vormt een voorbeeld dat door de bedrijfsrevisoren kan worden gehanteerd voor de definitie van harmonieuze contractuele relaties met hun cliënten en dit zowel voor de revisorale opdrachten als voor de verenigbare opdrachten. Het zal aan de gevoeligheden van elkeen kunnen worden aangepast en zal in ieder geval moeten worden aangevuld op bepaalde punten (zie openingen).

Het is aangewezen de aandacht te vestigen op het feit dat het algemeen contractueel kader niet denkbaar is zonder een specifieke opdrachtbrief.  Bovendien is het aangewezen om dit kader te integreren in de overeenkomst. Dat zou ten aanzien van commerciële cliënten kunnen gebeuren door er een uitdrukkelijke verwijzing naar te maken in de opdrachtbrief en deze in bijlage ervan op te nemen. Ten aanzien van niet-commerciële cliënten is het noodzakelijk om iedere pagina te laten paragraferen en de laatste pagina te laten ondertekenen, door in fine te vermelden: “Onderhavig algemeen contractueel kader werd ondertekend door de partijen op ... in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn.”, overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien kan het wenselijk zijn om evenzo te handelen ten aanzien van iedere cliënt.