9 november 2017

Aan de commissaris van beheersvennootschappen wordt door de wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten een aantal opdrachten toevertrouwd (deze wet is sinds 1 januari 2015 integraal opgenomen in het Wetboek voor Economisch Recht).

Onder meer dient hij “zich ervan te vergewissen dat de beheersvennootschap passende maatregelen heeft getroffen voor de administratieve en boekhoudkundige organisatie en voor de interne controle met het oog op de naleving van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan.” (artikel XI 263 § 1 1° WER)

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 omschrijft de voorwaarden van de administratieve en boekhoudkundige organisatie en de interne controle en legt bovendien een nieuwe opdracht op aan de commissaris, met name een verslag over de openingsbalans. In bijlage vindt u een overzicht van de relevante artikelen.

De Werkgroep Auteursrechten, opgericht binnen de Commissie Normen van het IBR, heeft hiertoe een aantal voorbeeldverslagen opgesteld: