20 december 2017

Tijdens de vergaderingen van de IBR-Commissie Publieke Sector van 6 juni, 24 oktober en 12 december 2017 hebben de leden gewerkt aan een compendium publieke sector.
 
Dit compendium omvat een overzicht van de regelgeving, met een hyperlink naar de (gecoördineerde) tekst van de wetgeving samen met de datum van inwerkingtreding van de wetgeving en de datum van de meest recente tekstbijwerking (indien van toepassing). Het is een hulpmiddel voor alle controleactoren, en meer in het bijzonder voor de bedrijfsrevisoren die actief zijn in de publieke sector.
 
Het Compendium kwam tot stand met de medewerking van het Rekenhof.