31 mei 2021

Men vindt hierna een voorbeeld van verslag van de bedrijfsrevisor over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partijen (en hun componenten), opgesteld door de werkgroep “politieke partijen” van het IBR.