15 november 2017

Het huidige voorbeeld van « verslag van feitelijke bevindingen betreffende de gesubsidieerde kosten » wordt gebruikt door bedrijfsrevisoren in het kader van artikel 47 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking. Dit voorbeeld was onderhevig aan een aantal aanpassingen waarvan de laatste op 15 november 2017 alle voorgaande modellen vervangt.

Aangezien het om een voorbeeld gaat, kan deze uiteraard voor elke opdracht worden aangepast na akkoord tussen de bedrijfsrevisor en zijn klant, en zal in elk geval op bepaalde punten moeten worden aangevuld (zie de spaties), onder andere voor de facultatieve opdrachten. De aandacht dient te worden gevestigd op volgend punt: de waarnemingsopdracht, verplicht verbonden aan een commissarismandaat voor de voorziene opdracht in voormeld KB (in de verplichte aspecten alleszins) is ondenkbaar zonder een specifieke opdrachtbrief, of kan eventueel het onderwerp zijn van een specifieke paragraaf in de opdrachtbrief van de commissaris.