Actueel

 

COVID-19: Webinars blijven de norm tot eind 2020

22 juni 2020

73 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

9 juni 2020

2571 views

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

707 views

Laatste adviezen

2 juli 2020

IFIC – loonjaarafsluiting boekhouding 2019 in woonzorgcentra e.a.

De volgende situatie wordt beschreven.
Enkele maanden geleden werd reeds de vertraging in de digitale maandfacturatie van de woonzorgcentra aangekaart.
Thans is er een ander element waar private woonzorgcentra mee worden geconfronteerd, namelijk het in voege treden van IFIC vanaf november 2019. 

24 juni 2020

Oud-aandeelhouders – Beroepsgeheim van bedrijfsrevisor

Mogen oud-aandeelhouders van een vennootschap contact opnemen met de commissaris en hem informatie vragen over bepaalde rekeningen en de proef- en saldibalansen?

22 juni 2020

Ontbinding en vereffening in één akte – neerlegging van jaarrekening bij de NBB

Neerlegging van de jaarrekening bij de NBB over de periode van 1 januari 2020 – 27 maart 2020 ingeval van ontbinding en vereffening in één akte die kort na de goedkeuring van de jaarrekening gebeurt

26 mei 2020

Technische nota IBR met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

Enkele praktische vragen in het kader van de technische nota van het IBR inzake de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

15 mei 2020

Cumul commissarismandaat

Mag het commissarismandaat in een vennootschap worden gecombineerd met het mandaat van erkende commissaris bij een Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening?

14 mei 2020

Nieuw WVV – commissarisverslag - liquiditeitstest

Enkele vragen omtrent de verslaggeving van de commissaris naar aanleiding van het WVV en diens opdracht inzake de liquiditeitstest

Boeken

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

13 september 2018

Key Audit Matters (KAM) - Kernpunten van de controle

2018-1

Rechtspraak

26 februari 2020

Jugement du 16 décembre 2019 du Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Le gérant d'entreprise n’est pas à titre personnel une entreprise et, sans que le tribunal ait à examiner plus avant les conditions de la faillite, il ne peut être déclaré en faillite. 

19 februari 2020

Hof van Cassatie 16 januari 2020 (C.19.0096.N/3)

Waardering van aandelen bij de vordering tot uitsluiting

25 oktober 2019

Jugement du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 23 septembre 2019 A/18/00048

Démission du commissaire agréé par la BNB pour refus de paiement des honoraires spéciaux et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat