10 januari 2024

Het arrest van het Hof van Beroep Gent dd. 17/04/2023 is een uitspraak in beroep tegen het vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde dd. 18/10/2021 inzake Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen en de verwerping in beroep van de aansprakelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar die bijstand verleent bij de opmaak van het financieel plan.