Inschrijvingen van bedrijfsrevisoren en stagiairs

  • De inschrijving van de bedrijfsrevisoren en de stagiairs voor de vormingsactiviteiten gebeurt via het portaal: https://portal.ibr-ire.be/.
  • De inschrijving is kosteloos voor de bedrijfsrevisoren en hun stagiairs, omdat de vormingskosten opgenomen zijn in de contributie overgemaakt aan het ICCI waaronder een recht van forfaitaire toegang tot de vormingsactiviteiten.
  • Nieuw: De stagiairs die hun stage hebben opgeschort maar nog steeds werkzaam zijn binnen een bedrijfsrevisorenkantoor, kunnen kosteloos deelnemen aan de vormingsseminaries op voorwaarde dat hun voormalige stagemeester of een andere vertegenwoordiger van het kantoor hiervoor een verzoek indient via e-mail (education@ibr-ire.be). 
  • De inschrijvingen moeten uiterlijk 10 dagen vóór de vormingsactiviteiten gebeuren. Het informaticasysteem aanvaardt geen inschrijvingen na deze termijn. Wanneer een activiteit beperkt is tot een vooraf vastgelegd aantal personen, kan men zich, eenmaal het quotum is bereikt, evenmin inschrijven. In dit geval is het aanbevolen om een e-mail te richten aan het ICCI (education@icci.be). U wordt dan opgenomen op een wachtlijst en kan alsnog deelnemen indien er een plaats vrijkomt. In dit geval wordt uw inschrijving per e-mail bevestigd.

 

Inschrijvingen van medewerkers en personen extern aan het beroep

  • De medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren en personen extern aan het beroep kunnen zich inschrijven via het portaal van het IBR: https://portal.ibr-ire.be/. Na het aanmaken van een profiel kan men zich inschrijven via de knop Vormingen -> Agenda van de vormingen. De inschrijving van bedrijfsrevisoren en stagiaires IBR krijgt evenwel voorrang.
  • Voor de medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt de kostprijs voor deelname aan de seminaries €125 voor een seminarie van een halve dag en €250 voor een seminarie dat een volledige dag in beslag neemt. De volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’. Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het seminarie, de digitale documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden.
  • Voor personen extern aan het beroep bedraagt de kostprijs voor deelname aan seminaries €250 voor een seminarie van een halve dag en €500 voor een seminarie dat een volledige dag in beslag neemt. De volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’. Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het seminarie, de digitale documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden.
  • De kostprijs voor deelname aan studiedagen en informatiesessies zal u zo spoedig mogelijk via de uitnodiging van het evenement worden meegedeeld. De volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van ‘’naam deelnemer + code(s) studiedag of informatiesessie’’. Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het seminarie, de digitale documentatie, parkingkosten, koffiepauzes en maaltijden.
    De inschrijvingen moeten ten minste 10 dagen vóór de vormingsactiviteit gebeuren.

De permanente vormingsactiviteiten kunnen de vorm aannemen van seminaries, studiedagen en informatiessessies en kunnen op afstand worden gehouden.

Sinds mei 2021 zijn de Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (webinars) van toepassing.

Aangezien de timing van de permanente vormingsactiviteiten varieert, verzoeken wij u het IBR-portaal te bezoeken: https://portal.ibr-ire/.

Tijdens een webinar worden vragen gelanceerd om de aanwezigheid van de deelnemers te controleren. De deelnemer dient 75% van de aanwezigheidsvragen te beantwoorden om 2 of 4 uur permanente vorming te bekomen.

Inschrijvingen van medewerkers en personen extern aan het beroep

Voor de medewerkers van bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt de kostprijs voor deelname aan de seminaries €25 voor een webinar van max een halve dag en €50 voor een webinar van een hele dag. De volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’.
Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het webinar en de digitale documentatie.

Voor personen extern aan het beroep bedraagt de kostprijs voor deelname aan seminaries €125 voor een webinar van max een halve dag en €250 voor een webinar van een hele dag. De volledig verschuldigde som dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE87 3751 0080 3994 met vermelding van “naam deelnemer + seminariecode(s)’’.
Het inschrijvingsrecht omvat de toegang tot het webinar en de digitale documentatie.