Afwezigheid op seminaries en studiedagen, toepassing van het tarief van €200 per halve dag

 • In geval van voorziene afwezigheid is het mogelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs om zich geldig en zonder kosten te laten vervangen door een confrater of een stagiair. Het aanwezigheidsattest wordt evenwel op naam van de vervanger opgesteld.
 • Om redenen van confraterniteit (een confrater had zich wellicht kunnen inschrijven) en omwille van het feit dat elke reservatie kosten met zich meebrengt, zal het tarief van 200 EUR per halve dag worden toegepast in de volgende gevallen:
  1. wanneer een derde een bedrijfsrevisor of een stagiair vervangt;
  2. bij afwezigheid op een seminarie of studiedag hoewel geldig ingeschreven behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 dagen;
  3. bij annulering minder dan 7 werkdagen vóór een seminarie of studiedag, behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 dagen;
  4. bij herhaalde annulering en/of buiten de toegestane termijn; nieuwe inschrijvingen worden geweigerd in deze beide gevallen.

Afwezigheid op informatiesessies, toepassing van het tarief van €100

 • In geval van voorziene afwezigheid is het mogelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs om zich geldig en zonder kosten te laten vervangen door een confrater of een stagiair. Het aanwezigheidsattest wordt evenwel op naam van de vervanger opgesteld.
 • Om redenen van confraterniteit (een confrater had zich wellicht kunnen inschrijven) en omwille van het feit dat elke reservatie kosten met zich meebrengt, zal het tarief van 100 EUR worden toegepast in de volgende gevallen:
  1. wanneer een derde een bedrijfsrevisor of een stagiair vervangt;
  2. bij afwezigheid op de informatiesessie hoewel geldig ingeschreven behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 dagen;
  3. bij annulering minder dan 7 werkdagen vóór de informatiesessie, behalve in geval van vervanging of doktersattest bezorgd binnen de 10 dagen;
  4. bij herhaalde annulering en/of buiten de toegestane termijn; nieuwe inschrijvingen worden geweigerd in deze beide gevallen.