29 september 2015

De boekhoudkundige staat die bet actief en passief weergeeft en de resultatenrekening die maximum drie maanden oud is werden niet opgesteld onder toezicht van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een externe erkende boekhouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist. De verklaring van de bedrijfsrevisor, is terzake onvoldoende. Deze revisor stelt wel dat hem een proef- en saldibalans per 30.06.2013 werd voorgelegd en dat hij hierover geen opinie kan geven. Hij maakt wel een aantal bemerkingen bij deze staat. Deze verklaring laat niet toe te stellen dat de boekhoudkundige staat die het actief en passief weergeeft en de resultatenrekening onder toezicht van een bedrijfsrevisor werden opgesteld. Evenmin is bewezen dat deze staat onder toezicht van een externe accountant, een externe erkende boekbouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist werd opgesteld.

 

Ook de begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting werd niet opgesteld met bijstand van een externe accountant, een externe erkende boekhouder, een externe erkende boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor.

 

In dat verband stelt de bedrijfsrevisor dat de begroting met schatting van inkomsten en uitgaven voor de duur van de opschorting werd opgesteld door de bedrijfsleiding en dat deze zich hierbij gesteund heeft op een document, zoals opgesteld door de accountant. De begroting is dus niet opgesteld met bijstand van bedrijfsrevisor Er is ook geen verklaring dat de begroting zoals die thans voorligt met schatting van de inkomsten en uitgaven voor de duur van de opschorting werd opgesteld met zijn bijstand.

 

Het volstaat niet te verwijzen naar de moeilijkheden met de vorige accountant.