28 april 2016

IS ER EEN SOORT DIENST/COMMISSIE BINNEN HET IBR WAAR WE TE RADE KUNNEN INZAKE HET HIERONDER VERMELDE?

Er is een waardering gebeurd van een vennootschap door drie verschillende bedrijfsrevisoren. Deze waardering levert uiteenlopende resultaten op. 

Na navraag bij de interne diensten van het IBR kan het ICCI meedelen dat er binnen het IBR geen specifieke dienst/commissie bestaat waar een niet-bedrijfsrevisor ten rade kan gaan inzake een waardering die is gebeurd van een vennootschap door verscheidene bedrijfsrevisoren. Wel heeft de Commissie SME/SMP van het IBR in 2015 een platform voor de waardering van ondernemingen opgericht dat intussen tal van leidraden en tools voor de waarderingsopdracht heeft ontwikkeld.

Het ICCi wenst ook de aandacht te vestigen op het feit dat de waardebepaling van een onderneming geen exacte wetenschap is; de invloed van diverse subjectieve factoren is heel belangrijk. Daarom is het niet verwonderlijk dat waarderingen verricht door verschillende personen tot uiteenlopende resultaten leiden.